อัพเดทล่าสุด

Business-sl-s
news_teletravailler
coffee_saves_teletravailler-sl
Business-sl
teletravailler-Imported bicycle-sl
Home » อาชีพค้าขาย » การรับมือเศรษฐกิจขาลงของพ่อค้าแม่ค้า

การรับมือเศรษฐกิจขาลงของพ่อค้าแม่ค้า

ในการทำธุรกิจค้าขาย ย่อมมีช่วงเวลาในการขึ้นไปยังจุดสูงสุดของการขาย ที่สินค้าของเราเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก จนในบางครั้งไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันความต้องการของลูกค้า แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่มีวันดับไป ตามหลักธรรมชาติ เมื่อเกิดภาวะเศราฐกิจขาลง ทำมาค้าขายสิ่งใดก็ไม่ขึ้น จากที่เคยขายดีก็ขายไม่ค่อยได้เนื่องจากลูกค้าเลือกที่จะประหยัดเงินในช่วงภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ แล้วเราในฐานะ พ่อค้าแม่ค้า จะรับมือภับภาวะเศรษฐกิจขาลงอย่างไรดี
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดด้วยการสร้าง 2 ครั้งเสมอ คือสร้างจากโลกภายในและโลกภายในจะสร้างโลกภายนอก ตามหลักของศาสตร์ NLP ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือ

1. มองโลกในแง่ดี และไม่โทษว่าเป็นความผิดใคร เพื่อให้ตนเองมีสติในการคิดวางแผนกลยุทธ์ในขั้นต่อๆไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ หากเราตกอยู่ในสภาวะกดดันเราก็จะยิ่งหาทางออกไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำให้หน้าตาเราผ่องใส ยิ้มแย้ม เมื่อลูกค้าท่านใดเห็นย่อมต้องการซื้อของกับเรา
2. มองในสิ่งที่เรามีและลองคิดว่าจะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไร นำมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของเราอย่างไร
ณ ที่นี้หมายถึงทั้งสินค้าและร้านที่เรามี และทักษะความสามารถของเรา ตลอดจนเครื่องมีทำการตลาดที่เรามี
• สินค้าและร้านที่เรามี
การลุกขึ้นมาจัดเรียงของในร้านให้ดูสะดุดตาลูกค้า หรือปรับเปลี่ยนบางมุมเพื่อรับพลังงานที่ดีดี นอกจากนี้หากของเก่าที่มีอยู่ในร้านมีจำนวนมาก อาจจะนำออกมาจำหน่ายในราคาสูงกว่าทุนเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน นอกจากจะเป็นการได้ระบายของแล้วยังเป็นการจัด Promotion ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาเราที่ร้านมากยิ่งขึ้น
• ทักษะและความสามารถของเรา (ที่เป็นประโยชน์)
แน่นอนว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้า เราจะต้องมีทักษะที่เรียกว่า “ทักษะการขาย” คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพื่อทำลายกำแพงระหว่างลูกค้าให้เราสามารถปิดการขายได้ย่างง่ายดายขึ้น และเพิ่มทักษะ “การเจรจาต่อรอง” โดยมีจุดยืนในใจว่า “ขายได้น้อยดีกว่าขายไม่ได้เลย” หากลูกค้าต่อรองราคาก็ให้นึกถึงหลักนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ขายในราคาขาดทุน!
• เครื่องมือทำการตลาดที่เรามี (ที่ไม่แพงและสามารถนำมาใช้ได้)
การติดป้ายว่า Sale อย่างชัดเจน คือเครื่องมือที่ราคาไม่แพง และสามารถดึงดูดสายตาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากลูกค้าก็ต้องการประหยัดเงินจึงต้องมองหาในสิ่งที่ราคาถูก และเจ้าป้าย Sale นี้ก็เป็นสัญลักษณ์แทนคำว่า “ถูก” ได้ดีเลยทีเดียว
สุดท้ายนี้ หากได้พยายามทุกวิถีทางแล้ว แต่ยอดขายไม่กระเตื้องขึ้นเลยก็คงต้องถึงเวลาพิจารณาย้ายที่อยู่ไปลองหาน่านน้ำในการหาปลา ณ ที่แห่งใหม่คงจะเป็นการดีกว่า

Business-sl