อัพเดทล่าสุด

Business-sl-s
news_teletravailler
coffee_saves_teletravailler-sl
Business-sl
teletravailler-Imported bicycle-sl
Home » ข่าวสาร » ประกันสังคม 2560 ตรวจโรคฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกันสังคม 2560 ตรวจโรคฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม รู้หรือไม่ว่าสิทธิประโยชน์เบื้องต้นที่ควรได้รับมีอะไรบ้าง สิทธิ์ที่จะได้รับ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การทันตกรรม การสงเคราะห์บุตรฯ สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ มีประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเป็นอย่างมาก

ในปี 2560 นี้ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมากขึ้น โดยเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนได้ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนสามารถตรวจโรคต่างๆได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น

  1. การตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น เจาะเลือดตรวจ ตรวจน้ำปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต โดยผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 40 – 54 ปี สามารถตรวจได้ทุกปี
  2. การตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี แต่ถ้าอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง
  3. การเอ็กซเรย์ทรวงอก สามารถตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 54 ปีสามารถตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง
  5. ตรวจการทำงานของไต ผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง
  6. ตรวจมะเร็งปากมดลูก ผู้ประกันตนที่มีอายุ 30 – 54 ปี สามารถตรวจได้ทุก 3 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม
  7. ตรวจคัดกรองการได้ยิน ผู้ประกันตนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง
  8. ตรวจเต้านม ผู้ประกันตนที่มีอายุ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 40 – 54 ปี ตรวจปีละ 1 ครั้ง อายุ 55 ปี ตรวจตามความเหมาะสม
  9. การรักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางทันตกรรมได้เพิ่มเป็น 900 บาทต่อปี ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 ทางสำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขาทุกแห่ง

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ทำการเตรียมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริการให้กับผู้ประกันตน โดยจัดให้มีการบันทึกข้อมูลผ่านทางโปรแกรมอิเลคทรอนิกส์ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้ประมวลผลการเบิกจ่ายค่ารักษาให้กับสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกด้วย

ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ผู้ประกันตนเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยังมีอีกหลายอย่าง หากผู้ประกันตนอยากรู้เพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมที่เลือกไว้ หรือ เว็บไซด์สำนักงานประกันคมค่ะ รู้แบบนี้แล้วผู้ประกันตนทุกท่านอย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต

pakunsungkom

Business-sl