อัพเดทล่าสุด

Business-sl-s
news_teletravailler
coffee_saves_teletravailler-sl
Business-sl
teletravailler-Imported bicycle-sl
Home » ข่าวสาร » 5 ธุรกิจส่วนตัวยอดนิยมประจำปี 2560

5 ธุรกิจส่วนตัวยอดนิยมประจำปี 2560

ธุรกิจส่วนตัวเป็นสิ่งที่หลายคนคงเคยฝันอยากมี บางคนก็ทำตามความฝันได้สำเร็จ แต่ก็มีบางคนที่พบกับความล้มเหลว การที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้นั้น มีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ นอกจาก ขีดความสามารถ กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนทางธุรกิจ แล้วนั้น การดูแนวโน้มของตลาดธุรกิจในปีที่ผ่านมา ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราจะสามารถวางแผนบริหารธุรกิจได้ว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใด  เราลองมาดูกันว่า ในปีที่ผ่านมานั้น มีธุรกิจใดบ้างที่เป็นที่ต้องการของตลาด

5 ธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดสูงและน่าจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นจำนวนไม่น้อย คือ

  1. ธุรกิจอาหาร อาหารคลีน หรือ อาหารธรรมชาติ ได้เข้ามามีบทบาทต่อคนรักสุขภาพมากขึ้น ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันกันอย่างมาก แม้แต่โรงแรมก็ยังมีเมนูนี้เป็นเมนูทางเลือก ในปี 2560 คาดการณ์กันว่า ธุรกิจอาหารจะเติบโตขึ้นอีกประมาณ 10% โดยมุ่งเน้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
  2. ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยคิดเป็นร้อยละ 9.9 จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ และ คาดการณ์ว่าในปี 2563 จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.4 ทำให้ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ
  3. ธุรกิจขายของออนไลน์ ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา การโฆษณาขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีให้เห็นกันมากขึ้นทั้ง facebook, Line, IG เป็นต้น มีเม็ดเงินจากช่องทางเหล่านี้คิดเป็นเงินไทยกว่า 1.2 ล้านบาท แต่ทั้งนี้เจ้าของธุรกิจก็ต้องหาสินค้าที่คุ้มค่ากับการลงทุนและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายด้วย
  4. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คนรุ่นใหม่ฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจด้านอาหารเสริมจะเติบโตขึ้นในปี 2560 และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีแบรนด์เก่าที่ติดตลาดอยู่แล้ว แต่ก็ยังมี แบรนด์อาหารเสริมใหม่ๆ เข้ามาอยู่เรื่อยๆ เช่นกัน เรียกว่า ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้เป็นที่ต้องการของตลาดสูงอีกด้านหนึ่ง
  5. ธุรกิจออกกำลังกาย/ฟิตเนส ด้วยกระแสการดูแลสุขภาพกำลังมาแรง มีคนจำนวนไม่น้อยที่สนใจการออกกำลังกาย ควบคู่กับดูแลสุขภาพด้านอาหาร จึงทำให้มีผู้สนใจทำธุรกิจออกกำลังกาย/ฟิตเนส กันมากขึ้น คาดว่าในปี 2560 นี้ น่าจะเป็นปีทองของธุรกิจนี้ด้วย

ธุรกิจทั้ง 5 ด้านนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไร หากเราเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือชอบ ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

Business

Business-sl